Nghề kho cá làng Vũ Đại

 • Những xưởng lớn chế biến kinh doanh quanh năm, song mùa Tết nhu cầu của khách tăng cao, các gia đình trong làng cùng tham gia kho cá mới đủ đáp ứng.

  /data/uploads/_DSC0004.jpg

  Những xưởng lớn chế biến kinh doanh quanh năm, song mùa Tết nhu cầu của khách tăng cao, các gia đình trong làng cùng tham gia kho cá mới đủ đáp ứng.
 • Niêu cá kho một lửa suốt thời gian dài nên luôn phải có người canh bếp.

  /data/uploads/_DSC0007.jpg

  Niêu cá kho một lửa suốt thời gian dài nên luôn phải có người canh bếp.
 • Các gia đình trong làng Đại Hoàng cùng tham gia kho cá mới đủ đáp ứng nhu cầu thị trường.

  /data/uploads/_DSC0027.jpg

  Các gia đình trong làng Đại Hoàng cùng tham gia kho cá mới đủ đáp ứng nhu cầu thị trường.
 • Cá được kho theo phương thức cổ truyền: Kho bằng niêu đất trên bếp củi suốt 10 tiếng đồng hồ để cá mềm và thấm, có thể ăn được cả xương.

  /data/uploads/_DSC0101.jpg

  Cá được kho theo phương thức cổ truyền: Kho bằng niêu đất trên bếp củi suốt 10 tiếng đồng hồ để cá mềm và thấm, có thể ăn được cả xương.
 • Cá được kho theo phương thức cổ truyền: Kho bằng niêu đất trên bếp củi suốt 10 tiếng đồng hồ để cá mềm và thấm, có thể ăn được cả xương.

  /data/uploads/_DSC0222.jpg

  Cá được kho theo phương thức cổ truyền: Kho bằng niêu đất trên bếp củi suốt 10 tiếng đồng hồ để cá mềm và thấm, có thể ăn được cả xương.
 • Cá được kho theo phương thức cổ truyền: Kho bằng niêu đất trên bếp củi suốt 10 tiếng đồng hồ để cá mềm và thấm, có thể ăn được cả xương.

  /data/uploads/_DSC0204.jpg

  Cá được kho theo phương thức cổ truyền: Kho bằng niêu đất trên bếp củi suốt 10 tiếng đồng hồ để cá mềm và thấm, có thể ăn được cả xương.
 • Gừng là nguyên liệu không thể thiếu trong món cá kho của làng Vũ Đại

  /data/uploads/LTCL0701.jpg

  Gừng là nguyên liệu không thể thiếu trong món cá kho của làng Vũ Đại
 • Nghề kho cá ở làng Vũ Đại

  /data/uploads/LTCL0723.jpg

  Nghề kho cá ở làng Vũ Đại
 • Nghề kho cá ở làng Vũ Đại

  /data/uploads/LTCL0740.jpg

  Nghề kho cá ở làng Vũ Đại
 • Nghề kho cá ở làng Vũ Đại

  /data/uploads/LTCL0815.jpg

  Nghề kho cá ở làng Vũ Đại
 • Nghề kho cá ở làng Vũ Đại

  /data/uploads/LTCL0831.jpg

  Nghề kho cá ở làng Vũ Đại
 • Nghề kho cá ở làng Vũ Đại

  /data/uploads/LTCL0870.jpg

  Nghề kho cá ở làng Vũ Đại
 • Nghề kho cá ở làng Vũ Đại

  /data/uploads/LTCL0991.jpg

  Nghề kho cá ở làng Vũ Đại
 • Nghề kho cá ở làng Vũ Đại

  /data/uploads/LTCL1031.jpg

  Nghề kho cá ở làng Vũ Đại
 • Nghề kho cá ở làng Vũ Đại

  /data/uploads/LTCL1034.jpg

  Nghề kho cá ở làng Vũ Đại
 • Nghề kho cá ở làng Vũ Đại

  /data/uploads/LTCL1080.jpg

  Nghề kho cá ở làng Vũ Đại
 • Nghề kho cá ở làng Vũ Đại

  /data/uploads/LTCL1093.jpg

  Nghề kho cá ở làng Vũ Đại
 • Nghề kho cá ở làng Vũ Đại

  /data/uploads/LTCL1111.jpg

  Nghề kho cá ở làng Vũ Đại
 • Nghề kho cá ở làng Vũ Đại

  /data/uploads/LTCL1113.jpg

  Nghề kho cá ở làng Vũ Đại

Ý kiến bình luận
Đánh giá:

Vui lòng nhập tên bạn!

Vui lòng nhập số điện thoại! Số điện thoại không đúng định dạng!


*Số điện thoại của bạn luôn được bảo mật

Vui lòng nhập nội dung!